PGS.TS Lê Ngọc Diệp là bác sĩ đầu tiên giữ vai trò giám khảo 2 năm liên tiếp (2012 – 2013) chương trình Cosmopolitan Beauty Awards

Hình ảnh liên quan